วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน. ตำบล และ งานการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่.

 เปิดกลุ่มวิชาชีพการทำโคมไฟล้านนาจากผ้าทอไทลื้อ

 


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม (Focus Group)